Понеделник - Петък 09:00-18:00 Събота и неделя - Неработни дни

Загуба на слуха при музикантите и превенцията му

Слуха при музикантите

Загубата на слуха при музикантите

Музиката е неразделна част от човешкия живот. Тя е на всички места за забавление и свободно прекарване на времето, а за част от хората е работна среда. Става въпрос за професионалните музиканти, при които шумът от силната музика е всекидневие. И ако някои любители на музиката се почувстват раздразнени от мощния тон на музикалните събития, които посещават, имат опцията да ги ограничат до места с жива музика, където звученето е приемливо за слуха. За приемливи се считат нивата на шум до 70 децибела.

Хроничната акустична травма – основна причина за загуба на слуха при музикантите

За музикантите възможността за избор на места без силен шум е трудно осъществима. Те са подложени системно на въздействието на силни шумове, а постоянният контакт със звуци, надвишаващи 90 децибела, води до хронична акустична травма.

Това название дефинира съвкупността от патологични промени във вътрешното ухо, предизвикани от системното въздействие на прекалено силен звук. Хроничната форма на акустичната травма представлява професионално заболяване. Макар да не е добре проучена патогенезата на хроничната акустична травма, има достатъчно основания да се смята, че системното въздействие на силен звук води до появата на дегенеративни изменения в периферния отдел на слуховия анализатор. Получава се шум в ушите, който постепенно преминава, но слуховата функция се влошава прогресивно. Слухът постепенно отслабва до настъпване на пълна загуба.

При музикантите рискът от загуба на слуха, като следствие от акустична хронична травма, е 4 пъти по-голям, отколкото при хора с други професии. Този извод е следствие на проучвания, правени с професионални музиканти.

Глухотата и бученето в ушите са особено опасни за хората, избрали музиката за своя професия. Цялостната или частична загуба на слух засяга еднакво класическите, джаз, рок музикантите или изпълнителите на други стилове музика.

Рискът от поява на бучене в ушите е с 57% по-голям при музикантите, сочат всички проучвания. Опасността идва главно от продължителното излагане на шум, а внезапната загуба на слух при тях е с такава честота, както и при останалите хора.

Диагностика и лечение на слухови нарушения при акустични травми

Прегледът, снемането на анамнезата и оплакванията са първите стъпки по диагностициране на това професионално заболяване. За оценка на възникнали слухови нарушения се използват отоскопията и речевата аудиометрия.

Пълният слухов покой, смяната на професионалната дейност, използването на лекарствени средства и слухопротезирането са други методи за справяне със заболяването. За да се избегнат тези крайни мерки, превенцията на слуха при професионалните музиканти е важен етап от съхранението на слуховите им възможности.

Превенция на загубата на слуха при музиканти

За осъществяването на подходяща превенция, всеки музикант трябва да бъде наясно колко силен е звука около него и как да поддържа излагането на този шум в безопасни за него нива. Личните предпазни средства за защита са необходимост, с която всеки занимаващ се професионално с музика трябва да бъде запознат. От наушници до тапи за уши и преценка колко време трябва да се стои в наистина шумна среда непрекъснато са опции, които трябва да се осмислят.

Защитата на слуха на мястото, където се провежда музикалното събитие е по-голямо предизвикателство. Регулирането на силни и тихи нива на звука, издигане на местата на високоговорителите над главата на музикантите, осигуряване на тихи статии са възможности, които трябва да се осигурят от организаторите на събитията за музикантите. Всички инициативи с цел запазване на слуха на музиканти и участници в такива масови прояви трябва да бъдат винаги отворени.

 

В центорве „Славина“ се провеждат напълно безплатни тестове на слуха. Запиште своя час от тук. Нашите специалисти ще се погрижат за Вас.