Слухови апарати на Phonak - Швейцария, GAES, S.A. - Испания и BHM - Австрия, покривайки широк диапазон на слухова загуба.

ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ! Leo е педиатрично лъвче-талисман и вече е приятел с много деца със загуба на слуха по целия свят! СЛАВИНА и Phonak ви напомняме, че би било чудесно да дадем на тези деца шанс да нарисуват своя собствена версия на малкия Leo.
Международен конкурс „Нарисувай Leo“

Професионално качество!

Широк спектър от модели слухови апарати!

Снемане на праговите характеристики на слуха и изработване на аудиограма, избор на модел слухов апарат, настройка, индивидуални отливки, обучение и сервиз ...
Широк спектър от модели слухови апарати!
Ухото е един съвършен и много чувствителен орган на човешкото тяло. Основна задача на ухото е да улавя и анализира звуковете постъпващи от околния свят. Друга много важна задача е да осигурява чувството за равновесие.
КАК ЧУВАМЕ

Услугите, които предлагаме:

Снабдяване с FM системи за комуникация, интегриращи се към слуховите апарати

Сервиз на слухови апарати
Снабдяване с FM системи за комуникация, интегриращи се към слуховите апарати

Слуховите апарати Phonak Baseo Q15, базирани на Phonak Quest технологията, предлагат чудесно качество на звука и доказано първоначално възприемане.

Baseo Q 15 - M, P, SP

Baseo Q 15 - M, P, SP

За фирма «СЛАВИНА»

Фирма „Славина“ е създадена от Катерина и Манчо Маневи.

От 1991 г. фирма „Славина“ е представител на Phonak – Швейцария за България.

Оттогава досега дейността на фирмата е подчинена на идеята за подпомагане на хората с увреден слух.

Г-н МАНЕВ е инженер с много опит в областта на елкектрониката. Завършил е Пражката Политехника в Чехословакия, специализирал е в Англия, Япония, Австрия, Германия и Швейцария.

Г-жа МАНЕВА е сурдопедагог. Завършила е Софийския университет „Климент Охридски“. Тя е обучила стотици деца с увреден слух да чуват и говорят чрез слуховите си апарати.

Ние смятаме, че мисията ни е изпълнена, когато чрез доставяните от нас високотехнологични продукти на Phonak върнем на хората с увреден слух радостта от звуците на живота.

За 27 години фирма „Славина“ е слухопротезирала повече от 50 000 души в България.

За тези години екипът на фирма „Славина“ е натрупал много скъпоценен опит в областта на слухопротезирането.

Тя има изградена широка дистрибуторска мрежа от собствени и партньорски офиси в цялата страна, сервиз и лаборатория за индивидуални отливки.

Фирма „Славина“ предлага и слуховите апарати на испанската фирма GAES, S.A. / Royaltone ©.

Това са дигитални слухови апарати за голяма слухова загуба на по-изгодни цени.

За хората, които чуват по костен път, предлагаме слуховите апарати на австрийската фирма BHM.

Това са слухов апарат-очила по костен път, нов модел диадема и нов атрактивен модел лента за коса.

Услугите, които предлагаме:

  • Снемане на праговите характеристики на слуха и изработване на аудиограма
  • Компютърен анализ на слуховата загуба и предложение на варианти за корекция на слуха
  • Избор и напасване на слухов апарат
  • Производство на индивидуални отливки
  • Обучение за адаптация към слуховия апарат
  • Обучение за поддържане на хигиената на слуховия апарат
  • Сервиз на слухови апарати
  • Снабдяване с хигиенни средства, консумативи и батерии
  • Снабдяване с FM и WiFi системи за комуникация, интегриращи се към слуховите апарати

Свържете се с нас

Следвайте ни и в социалните мрежи: