Понеделник - Петък 09:00-18:00 Събота и неделя - Неработни дни

Политика за Поверителност и Защита на личните данни

1.Предмет

Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между „Славина 2007“ ООД(Администратор), и всеки един от ползвателите (клиенти) .

2.Данни за фирмата

Чл. 2. Информация относно фирмата :

1. Наименование: „ Славина 2007“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София ул. Цар Асен №29

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София ул. Цар Асен №29

4. Данни за кореспонденция: гр. София ул. Цар Асен 29, 088 991 0524 02 981 9441 Пловдив ул. Пролет №2 , тел.:,088 991 0525, 03628930 електронна поща: sofia@slavina.com , office@slavina.com

5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.

6. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg , Интернет сайт: www.cpdp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 175345926

3. Защита на личните данни

Чл. 3. (1) Фирма „Славина 2007“ (Администратор), събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите (клиентите) само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България

(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или кандидатури за работа; предоставяне на рекламно съдържание спрямо интересите на Ползвателя; изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв; информация за ползване на Електронния магазин; защита на информационната сигурност на Електронния магазин; счетоводни цели.

(3) Администраторът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя и които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участи

(4) Администратопрът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Чл. 4 Електронният магазин използва бисквитки (cookies)- бисквитки за статистики; бисквитки за услуга; рекламни бисквитки,с което Ползвателят се съгласява.

Чл. 5. С използването на Електронния магазин Ползвателят се съгласява изрично, че Администраторът има право да обработва личните му данни съгласно Закона за защита на личните данни

Чл. 6. Администраторът не разкрива, продава, обменя или предоставя на трети страни информацията, за личните данни на Ползвателя.

Чл. 7. Ползвателят(клиентът) може да иска от Администратора да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Администратора, с ясно изразено желание, към office@slavina.com; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Администратора по пощата на адрес гр. София, ул. Цар Асен №29