В помощ на специалистите по слухова загуба (аудиолози)

Подготовка и снемане на отпечатък от ухото Подготовка и снемане на отпечатък от ухото

ОТОПЛАСТИКА

Същност на отопластиката

Отопластиката е важен елемент от процеса на слухопротезиране и превенция на слухова загуба. Отопластика е акустичната и механична връзка между човешкото ухо и слуховата система. Отопластика са отливки за слухови апарати, черупки на вътеканални/ушни слухови апарати, шумозащитни бутони, вътреушен мониторинг.

Цели на отопластиката

 • 1-акустичен трансфер на усиления сигнал от приемателя към тъпанчето
 • 2-акустично запечатване/с цел избягване на микрофония/
 • 3-стабилност на слуховата система (задушна/вътреушна система)
 • 4-комфорт на носене/използване
 • 5-избягване на оклузия
 • 6-подобряване на акустично пренасяните характеристики на сигнала със допълнителни отвори (вентове), дължина на отопластиката в дълбочина на аудиторния канал, Хорн системи.
  • 6.1. редуциране на усиления сигнал в нискочестотния диапазон
  • 6.2. вентилация на аудиторния канал
  • 6.3. изравняване налягането ....residual volumes and environmental pressure

ОТЛИВКИ

Отливки

Отливките са най-често срещаната отопластика в практиката на слухопротезиста. Създават се по предварително взета мярка (отпечатък) на ухото. Отливката се изработва във специализирана лаборатория като към отпечатъка се изпълнява поръчка на характеристиките на отливката. Слухопротезистът трябва да може да оцени нуждата на пациента от отливка, да снеме отпечатък от ухото на пациента, да избере правилните характеристики на отливката, с които да осигури оптимален контрол на акустичния пренос на усиления сигнал от слуховата система.

Отпечатък за отливка

За изработката на отопластика се снема отпечатък от ухото на пациента - мярка.

Качеството на отопластиката е пряко свързано със взимането на акуратна мярка.

За снемането на отпечатък от ухото на пациента са нужни определени материали и средства:

 1. Отоскоп
 2. Светлинна пръчица
 3. Памучен тампон или дунапренено блокче
 4. Ножици със заоблени връхчета
 5. Материал за отпечатъци за отливка
 6. Спринцовка или смесителен пистолет със смесителен накрайник
 7. Бланка за заявка

Забележка. Винаги трябва да се подготви пациента с инструктаж за снемането на отпечатък. При липса на такъв от страх или несигурност той може да реагира неправилно по време на процедурата, което да доведе до травми – в най-лошия случай и до перфорация на тъпанчева мембрана.

ПОДГОТОВКА И СНЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪК ОТ УХОТО

Подготовка и снемане на отпечатък от ухото

Направете отоскопия, за да проверите дали няма много церумен в ушния канал и при наличието му преценете дали да се извърши първо промивка на ухото от УНГ-специалист. НИКОГА НЕ ВЗИМАЙТЕ ОТПЕЧАТЪК при нужда от промивка предварително. Изрязване на окосмяване, което ще влоши качеството на отпечатъка. Със отоскопията трябва да потвърдите, че тъпанчевата мембрана е цяла и липсват възпаления. Поставете чрез светещатата пръчица памучен тампон/дунапренено блокче в ушния канал зад втората извивка.

Процедирайте внимателно, за да не нараните пациента. Смесете материал за отпечатък и го впръсквайте със смесителната спринцовка, за да запълните ушния канал и кончата. Ако смесвате материал със ръце използвайте ръкавици за еднократна употреба, хигиенизирайте се след всеки отпечатък.

Няколко съвета за процеса:

 • Смесвайте бързо. При трудности използвайте смесителен пистолет.
 • Контролирайте качеството на материала.
 • Подкрепяйте спринцовката правилно(палец и пръсти) спрямо главата на клиента.
 • Поставете върха на спринцовката, колкото е възможно по-близо до памучния/дунапрения тампон.
 • Движенията на челюстта на клиента да не се извършват.
 • Оперирайте движението на спринцовката плавно навън от ушния канал спрямо скоростта на впръскване на материала.
 • Оперирайте моделирането на инжектирания материал по линията на ухото и изтласквайте въздуха чрез обема на впръснатия материал.
 • Не наслагвайте слоеве от материала!
 • Anthelix, Tragus и Antitragus са външните граници.
 • Когато използвате материал с нисък вискозитет използвайте фолио, нежно масажирайте по посока на Tragus, с което ще се получи добро запечатване.
 • Оставете над необходимото време на материала да се втвърди. НЕ ИЗБЪРЗВАЙТЕ!

Като методика на впръскване на материал по стъпки може да използвате тази последователност:

Същност на отопластиката

Отопластиката е важен елемент от процеса на слухопротезиране и превенция на слухова загуба. Отопластика е акустичната и механична връзка между човешкото ухо и слуховата система. Отопластика са отливки за слухови апарати, черупки на вътеканални/ушни слухови апарати, шумозащитни бутони, вътреушен мониторинг.


Цели на отопластиката

 • 1-акустичен трансфер на усиления сигнал от приемателя към тъпанчето
 • 2-акустично запечатване/с цел избягване на микрофония/
 • 3-стабилност на слуховата система (задушна/вътреушна система)
 • 4-комфорт на носене/използване
 • 5-избягване на оклузия
 • 6-подобряване на акустично пренасяните характеристики на сигнала със допълнителни отвори (вентове), дължина на отопластиката в дълбочина на аудиторния канал, Хорн системи.
  • 6.1. редуциране на усиления сигнал в нискочестотния диапазон
  • 6.2. вентилация на аудиторния канал
  • 6.3. изравняване налягането ....residual volumes and environmental pressure

ОТЛИВКИ

Отливки

Отливките са най-често срещаната отопластика в практиката на слухопротезиста. Създават се по предварително взета мярка (отпечатък) на ухото. Отливката се изработва във специализирана лаборатория като към отпечатъка се изпълнява поръчка на характеристиките на отливката. Слухопротезистът трябва да може да оцени нуждата на пациента от отливка, да снеме отпечатък от ухото на пациента, да избере правилните характеристики на отливката, с които да осигури оптимален контрол на акустичния пренос на усиления сигнал от слуховата система.

Отпечатък за отливка

За изработката на отопластика се снема отпечатък от ухото на пациента - мярка.

Качеството на отопластиката е пряко свързано със взимането на акуратна мярка.

За снемането на отпечатък от ухото на пациента са нужни определени материали и средства:

 1. Отоскоп
 2. Светлинна пръчица
 3. Памучен тампон или дунапренено блокче
 4. Ножици със заоблени връхчета
 5. Материал за отпечатъци за отливка
 6. Спринцовка или смесителен пистолет със смесителен накрайник
 7. Бланка за заявка

Забележка. Винаги трябва да се подготви пациента с инструктаж за снемането на отпечатък. При липса на такъв от страх или несигурност той може да реагира неправилно по време на процедурата, което да доведе до травми – в най-лошия случай и до перфорация на тъпанчева мембрана.

ПОДГОТОВКА И СНЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪК ОТ УХОТО

Подготовка и снемане на отпечатък от ухото

Направете отоскопия, за да проверите дали няма много церумен в ушния канал и при наличието му преценете дали да се извърши първо промивка на ухото от УНГ-специалист. НИКОГА НЕ ВЗИМАЙТЕ ОТПЕЧАТЪК при нужда от промивка предварително. Изрязване на окосмяване, което ще влоши качеството на отпечатъка. Със отоскопията трябва да потвърдите, че тъпанчевата мембрана е цяла и липсват възпаления. Поставете чрез светещатата пръчица памучен тампон/дунапренено блокче в ушния канал зад втората извивка.

Процедирайте внимателно, за да не нараните пациента. Смесете материал за отпечатък и го впръсквайте със смесителната спринцовка, за да запълните ушния канал и кончата. Ако смесвате материал със ръце използвайте ръкавици за еднократна употреба, хигиенизирайте се след всеки отпечатък.

Няколко съвета за процеса:

 • Смесвайте бързо. При трудности използвайте смесителен пистолет.
 • Контролирайте качеството на материала.
 • Подкрепяйте спринцовката правилно(палец и пръсти) спрямо главата на клиента.
 • Поставете върха на спринцовката, колкото е възможно по-близо до памучния/дунапрения тампон.
 • Движенията на челюстта на клиента да не се извършват.
 • Оперирайте движението на спринцовката плавно навън от ушния канал спрямо скоростта на впръскване на материала.
 • Оперирайте моделирането на инжектирания материал по линията на ухото и изтласквайте въздуха чрез обема на впръснатия материал.
 • Не наслагвайте слоеве от материала!
 • Anthelix, Tragus и Antitragus са външните граници.
 • Когато използвате материал с нисък вискозитет използвайте фолио, нежно масажирайте по посока на Tragus, с което ще се получи добро запечатване.
 • Оставете над необходимото време на материала да се втвърди. НЕ ИЗБЪРЗВАЙТЕ!

Като методика на впръскване на материал по стъпки може да използвате тази последователност:

Номенклатурата на човешката мида. Първо запълвате ушния канал, след което насочвате върха на спринцовката към incisura intertragica notch, след което плавно към incisura anteriornotch после antitragus, cavum conchae, cymba conchae (Забележка. Обърнете внимание на номенклатурата на човешката мида.).

След като се втвърди материала, мярката се снема като леко издърпате ушната мида на клиента, за да попречите на образуването на вакуум и отпечатъка се измъква отдолу нагоре. Направето втора отоскопия, за да проверите всичко ли е безупречно или има останал материал или част от памученото блокче във ушния канал.
Верификация на мярката– огледайте отпечатъка за недостатъци или дефекти. Формата трябва да е без шупли или силни набраздявания. Особено внимание обърнете на повърхонста в зоната от входа на ушния канал и tragus до първата извивка – това е полето осигуряващо запушването на ушния канал и елеминирането на микрофония. Ако не е сполучлив - направете нов отпечатък. При взимане на отпечатък пациента не бива да говори и дъвче. Международната практика и опит в отопластиката съветват пациента да е с леко отпусната челюст и леко отворена уста.

ВЪЗМОЖНИ ОПЛАКВАНИЯ И ПРОБЛЕМИ С ОТЛИВКАТА

Най-често срещани проблеми с отливка са дискомфорт (точки на неудобство, болки), трудности със поставянето, микрофония, оклузия.

За да избегнем проблеми с дискомфорт и трудно поставяне, се наблюдава за Cym-Ca ефект и Con-Ca ефект.

Cym-Ca ефект

Лакирането на отливка добавя 0.4 мм.
Ако се прелакира това променя обема на отливката и оттам формата! Crus-helicis става по-близо до конусната форма и оттам по-къс.
Cym-ca ефектът се появява от оттам. Ако отливката не се коригира тя става разкривена и не пасва добре. Получават се оплаквания от натиск, болки и проблеми с микрвофония и поставяне на отливката. Наблюдавайте дали проблема със поставяне е от crus-helicis. Изпратете обратно отливката със обяснителна бележка във лабораторията за корекция. Препоръка е да се прати и втори нов отпечатък.

Con-Ca ефект

При прелакиране конструкцията на отливката се изменя относно разстоянието между връхчето на отливката в ушния канал и кончата. Става по-близо, късо. Ако при това не се обърне внимание, и не се направи корекция води до Con-ca eфектът, отново проблеми с микрофония, поставяне на отливката, болки.

Отново обърнете внимание върху отливката и ако не се поставя лесно или създава болки направете втори отпечатък и ако забележите Con-Ca eфект пратете новия отпечатък с отливката в лабораторията за корекция.

Ако в практиката си срещенете чести корекции и трудности с отливка на даден пациент и редовни оплаквания за микрофония може да опитате да вземете отпечатък на пациента следобедните часове. Изследванията показват, че сечението на ушния канал е различно и се осигурява по-добро запечатване на отопластиката.

Оклузия

Ефектът на оклузия в слухопротезирането се избягва най-често със употребата на вент на отливката и контролиране на нейната дълбочина: при по-лека загуба на слух – по-плитка отливка и обратно при по-тежка загуба е по-дълбока отливката. Силно варира избора на вент от модела на слуховия апарат, възможностите за обратна връзка, анататомията на ушния канал и аудиограмата. Но може да избирате вент по аудиограмата по една опростена скала.

Още в тази категория: « АУДИОГРАМА

Свържете се с нас

Централен офис ПЛОВДИВ

4000 Пловдив, ул. Пролет 2

Тел.: 032 628930

Моб.: 0889910525; 0888219868

И-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пишете ни!

Следвайте ни и в социалните мрежи: