Целева помощ от Агенция „Социално подпомагане”

Информация, ред и условия за получаване на целева помощ от Агенция „Социално подпомагане” (АСП) за закупуване на помощни средства

"СЛАВИНА - 2007" ООД, гр. София е лицензирана фирма с Удостоверение за Регистрация №007/29.08.2007 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) - Агенция за хората с увреждания.

Съгласно Приложение №7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания, необходимите документи за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на дигитални слухови апарати са:

Трябва да имате слухова загуба от 60 db и повече и на двете уши. В случай, че имате по-малка загуба или тя е само на едно от ушите Ви, то Вие не покривате изискванията за отпускане на държавна помощ и ще трябва сами да покриете изцяло стойността на слуховите апарати. В случай, че имате слухова загуба над 60 db и на двете уши, Вие можете да получите помощ като преминете през следния процес:

1. Преминавате през изследване на слуха и получавате своята аудиограма, която удостоверява Вашата слухова загуба.

2. С получената аудиограма се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на Медицински протокол. Медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГ). За децата до 18-годишна възраст медицинските протоколи на ЛКК по УНГ болести се издават от клиника по УНГБ при УМБАЛ

3. Медицинският протокол се подава заедно с Молба-декларация за отпускане на парична помощ в Дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) по местоживеене за закупуване на 1 слухов апарат и 20 батерии (за деца, учащи и студенти – 2 апарата и 40 батерии).

4. До 10 дни ще Ви бъде издадена Заповед за отпускане на социална помощ, като от ДСП до края на следващия месец ще Ви изплатят сумата в брой или по Ваша банкова сметка (по избор).

5. С получената сума и изследването на слуха (аудиограмата от медицинския протокол), можете да посетите центровете и офисите на фирма СЛАВИНА, където с помощта на нашите специалисти да направите своя избор на марка и модел, както и да получите пълно съдействие по настройката и получаването на нов дигитален слухов апарат. Ако имате издаден Медицински протокол от ЛКК, можете да закупите веднага слуховия апарат и батериите със собствени средства, като полагащата Ви се сума до лимита на помощта от Дирекцията “Социално подпомагане” ще Ви бъде възстановена в кратки срокове от Социалната служба срещу представяне на издадените на Ваше име от нас фактура и приемо-предавателен протокол.

Парични помощи, отпускани от Дирекция “Социално подпомагане”

За закупуване на цифрови слухови апарати

  • Цифрови слухови апарати за пенсионери и неосигурени лица - 1 бр. на всеки 6 год. - 406 лв.
  • Цифрови слухови апарати за работещи/осигурени лица - 1 бр. на всеки 5 год. - 480 лв.
  • Цифрови слухови апарати за слухопротезиране на деца, учащи и студенти:
    • Едностранно - 1 бр. на всеки 3 год. - 600 лв.
    • Двустранно - 2 бр. на всеки 3 год. - 1200 лв.

Батерии за слухови апарати - 20 бр. всяка година - 1.20 лв./бр.

Слуховите апарати се подменят преди изтичане на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол от катедрите по УНГБ. Ремонтът е един в рамките на експлоатационния срок и може да се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от "СЛАВИНА - 2007" ООД.


Свържете се с нас

Централен офис ПЛОВДИВ

4000 Пловдив, ул. Пролет 2

Тел.: 032 628930

Моб.: 0889910525; 0888219868

И-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пишете ни!

Следвайте ни и в социалните мрежи: