За малките уши

За малките уши

Скъпи родители на деца с увреден слух, 

Освен от слухов апарат Вашето дете се нуждае и от специална работа за формиране на правилен говор и обогатяване на неговия речник. 

Ние силно Ви препоръчваме да потърсите помощта на специалист слухово-речев рехабилитатор, който ще ви дава необходимите указания за работа вкъщи, съобразени с възрастта на детето. 

Ето няколко съвета за добра комуникация: 

    Привлечете вниманието на детето преди да започнете да говорите (извикайте го по име). 
    Уверете се, че детето вижда лицето Ви, когато говорите. 
    Говорете нормално, без да викате. 
    Говорете ясно, не много бавно и не много бързо. 
    Ако детето не разбира, повторете ключова дума, или перифразирайте. 
    Бъдете непринудени в общуването с детето - нека общуването с него не протича винаги като урок, импровизирайте и се забавлявайте, докато „се обучавате”. 
    Винаги предупреждавайте, когато сменяте темата на разговора. 

И не забравяйте, че поради слуховата загуба, много вероятно е детето Ви бързо да се изморява, тъй като трябва да работи по-упорито и да се концентрира повече.


Какво трябва да направите, ако смятате, че детето Ви има слухова загуба? 

Като начало, опитайте да не се тревожите. Съществуват множество различни технологични и медицински решения и днес, повече от когато и да било, за да могат децата, страдащи от увреждане на слуха, да имат имат възможността да водят пълноценен живот. Първата стъпка, която трябва да направите е да се консултирате с лекар.Той би могъл да подложи детето Ви на изследвания, спомагащи за определяне на слуховите възприятия на бебета и деца. Никое дете не е твърде малко за да няма възможност за оценка на слуха му. На практика оценка на слуха може да се направи дори на новородено. 

Скринингово изследване на слуха може да бъде направен от лекар УНГ или медицинска сестра, но пълна оценка на слуха на детето може да бъде дадена единствено от лекар специалист в областта. 
Целта на тази оценка е да посочи дали съществува слухова загуба в едното или и в двете уши, в каква степен е тя, както и да спомогне за определянето на вида й. Резултатите от тестовете се отбелязват чрез аудиограма.

Речта и езика на детето – важни периоди в развитието 

На практика важните периоди при повечето деца са приблизително дадените по-долу. Ако развитието на детето Ви се забавя с повече от 2-3 месеца в сравнение с посочената възраст, това може би е сигнал за слухова загуба или забавено развитие на речта.

 9 месеца Показва разбиране на прости думи като “мама”, “тати”, “не”, “довиждане”.

 10 месеца Издаваните от детето звуци трябва да звучат “като говорене”, със свързани една с друга срички (“да-да-да-да”). По това време се различават и първите думи.

12  месеца Произнасяне на една или повече истински думи.

18 месеца Разбиране на прости фрази, намиране и донасяне на познати предмети при команда (без подсещане чрез жестове), посочване частите на тялото. Освен това детето трябва да има речников запас от 20 до 50 думи и да използва кратки фрази (“стига вече”, “мама вземи” и др.)

 24 месеца Използваните думи трябва да са най-малко 150, като детето успява да ги свързва в изречения от по две думи. По-голяма част от речта на детето трябва да е разбираема за възрастни, с които не общува ежедневно. Освен това трябва да проявява интерес да слуша, когато му четете книжки с картинки.

 3-5 години Устната реч трябва да се използва непрекъснато, като детето изразява желания и емоции, съобщава информация и задава въпроси. 

Децата в предучилищна възраст трябва да разбират почти всичко, което им се казва. 

Речниковият запас нараства и достига от 1000 до 2000 думи, свързани в сложни и смислени изречения. 
До времето на тръгване на училище детето трябва да може да произнася всички звукове ясно и разбираемо.

За нас

Знаете ли, че центровете Славина са водещи в сферата на аудиологията, с над 25-годишен опит в подобряването на живота на хората с проблеми на слуха. Открийте изключителните предимства, които ви предлагаме ако станете наши пациенти.

Copyright slavina.com 2018. All rights reserved.