Уроци по логопедия - вълшебни думи

Уроци по логопедия - вълшебни думи

Образованието и добрите нрави трябва да бъдат преподавани на нашите деца най-напред у дома. 
Ето и една игра за да стимулирате и да се появяват в речта тези вълшебни думи, които помагат на хората:

Материал: изрежете малки текстове в които да се съдържа думата моля,благодаря

Идеята на играта е да се търсят и намират вълшебни думи. 
Дайте на децата малък текст с вълшебната дума "моля". Обяснява се, че с моля, се моли за нещо, иска се разрешение. Това е уважително, културно обръщение. 
Родителят обяснява, че думата "моля" има добър приятел почти са неразделни и се пита дали децата се  досещат коя е тази дума. Думата е "благодаря". Тя е добра и красива. Произнася се бавно, като се гледа човека в очите. Така трябва да я изговаряме, че да доставяме радост, на този, на когото я казваме. Тогава думата благодаря ще бъде наш добър помощник  
Напишете на картончета двете вълшебни думи моля и благодаря, залепва им се по едно червено кръгче и се слагат в една кутия. Уговаря се с децата, че като научат и други, ще ги поставят в тази кутия при моля и благодаря.

Нека да дадем пример, защото нашите деца са вярно копие на нашето поведение поне докато не определят личността си и не решат какво да бъдат в живота.

За нас

Знаете ли, че центровете Славина са водещи в сферата на аудиологията, с над 25-годишен опит в подобряването на живота на хората с проблеми на слуха. Открийте изключителните предимства, които ви предлагаме ако станете наши пациенти.

Copyright slavina.com 2018. All rights reserved.