Отопластика

Отопластика

Същност на отопластиката

Отопластиката е важен елемент от процеса на слухопротезиране и превенция на слухова загуба. Тя е акустичната и механична връзка между човешкото ухо и слуховата система. Същността на отопластиката са изработването на отливки за слухови апарати, черупки на вътеканални/ушни слухови апарати, шумозащитни бутони, вътреушен мониторинг.

    Цели на отопластиката

        1-акустичен трансфер на усиления сигнал от приемателя към тъпанчето
        2-акустично запечатване/с цел избягване на микрофония/
        3-стабилност на слуховата система (задушна/вътреушна система)
        4-комфорт на носене/използване
        5-избягване на оклузия
        6-подобряване на акустично пренасяните характеристики на сигнала със допълнителни отвори (вентове), дължина на отопластиката в дълбочина на аудиторния канал, Хорн системи.
            6.1. редуциране на усиления сигнал в нискочестотния диапазон
            6.2. вентилация на аудиторния канал
            6.3. изравняване налягането ....residual volumes and environmental pressure

    Отливки

    Отливките са най-често срещаната отопластика в практиката на слухопротезиста. Създават се по предварително взета мярка (отпечатък) на ухото. Отливката се изработва във специализирана лаборатория като към отпечатъка се изпълнява поръчка на характеристиките на отливката. Слухопротезистът трябва да може да оцени нуждата на пациента от отливка, да снеме отпечатък от ухото на пациента, да избере правилните характеристики на отливката, с които да осигури оптимален контрол на акустичния пренос на усиления сигнал от слуховата система.
   
Отпечатък за отливка


    За изработката на отопластика се снема отпечатък от ухото на пациента - мярка.

    Качеството на отопластиката е пряко свързано със взимането на акуратна мярка.

    За снемането на отпечатък от ухото на пациента са нужни определени материали и средства:

        Отоскоп
        Светлинна пръчица
        Памучен тампон или дунапренено блокче
        Ножици със заоблени връхчета
        Материал за отпечатъци за отливка
        Спринцовка или смесителен пистолет със смесителен накрайник
        Бланка за заявка

    Забележка. Винаги трябва да се подготви пациента с инструктаж за снемането на отпечатък. При липса на такъв от страх или несигурност той може да реагира неправилно по време на процедурата, което да доведе до травми – в най-лошия случай и до перфорация на тъпанчева мембрана.

    ВЪЗМОЖНИ ОПЛАКВАНИЯ И ПРОБЛЕМИ С ОТЛИВКАТА

    Най-често срещани проблеми с отливка са дискомфорт (точки на неудобство, болки), трудности със поставянето, микрофония, оклузия.

    За да избегнем проблеми с дискомфорт и трудно поставяне, се наблюдава за Cym-Ca ефект и Con-Ca ефект.
   
Cym-Ca ефект


    Лакирането на отливка добавя 0.4 мм. 
    Ако се прелакира това променя обема на отливката и оттам формата! Crus-helicis става по-близо до конусната форма и оттам по-къс.
    Cym-ca ефектът се появява от оттам. Ако отливката не се коригира тя става разкривена и не пасва добре. Получават се оплаквания от натиск, болки и проблеми с микрвофония и поставяне на отливката. Наблюдавайте дали проблема със поставяне е от crus-helicis. Изпратете обратно отливката със обяснителна бележка във лабораторията за корекция. Препоръка е да се прати и втори нов отпечатък.
   
Con-Ca ефект


    При прелакиране конструкцията на отливката се изменя относно разстоянието между връхчето на отливката в ушния канал и кончата. Става по-близо, късо. Ако при това не се обърне внимание, и не се направи корекция води до Con-ca eфектът, отново проблеми с микрофония, поставяне на отливката, болки.

    Отново обърнете внимание върху отливката и ако не се поставя лесно или създава болки направете втори отпечатък и ако забележите Con-Ca eфект пратете новия отпечатък с отливката в лабораторията за корекция.

    Ако в практиката си срещенете чести корекции и трудности с отливка на даден пациент и редовни оплаквания за микрофония може да опитате да вземете отпечатък на пациента следобедните часове. Изследванията показват, че сечението на ушния канал е различно и се осигурява по-добро запечатване на отопластиката.

 Оклузия
Ефектът на оклузия в слухопротезирането се избягва най-често със употребата на вент на отливката и контролиране на нейната дълбочина: при по-лека загуба на слух – по-плитка отливка и обратно при по-тежка загуба е по-дълбока отливката. Силно варира избора на вент от модела на слуховия апарат, възможностите за обратна връзка, анататомията на ушния канал и аудиограмата. Но може да избирате вент по аудиограмата по една опростена скала.

За нас

Знаете ли, че центровете Славина са водещи в сферата на аудиологията, с над 25-годишен опит в подобряването на живота на хората с проблеми на слуха. Открийте изключителните предимства, които ви предлагаме ако станете наши пациенти.

Copyright slavina.com 2018. All rights reserved.